Sigorta Teminatları

SAĞLIK DOSTU YABANCI SAĞLIK SİGORTASI
Anlaşmalı Sağlık Kurumu
Anlaşmsız Sağlık Kurumu
YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI
Teminat Tutarı
Katılım ( % )
Uygulama
Katılım ( % )
Ameliyat
Limitsiz
0
20.000 TL
20
Hastane Tedavi
Hastane Oda-Refakatci
Yoğun Bakım
Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz
Anjiyografi

Anlaşmalı Sağlık Kurumu
Anlaşmasız Sağlık Kurumu
AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI


Teminat Tutarı
Katılım ( % )
Teminat Tutarı
Katılım ( % )
Doktor Muayene
2.000 TL
40
2.000 TL
40
İlaç
Tahlil
Küçük Müdahale
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Anlaşmalı Sağlık Kurumu
Anlaşmsız Sağlık Kurumu
DİĞER TEMİNATLAR
Teminat Tutarı
Katılım ( % )
Teminat Tutarı
Katılım ( % )
Trafik Kazası Sonucu Diş
1500 TL
40
1.500 TL
40
Acil Yardım ve Yardımcı Tıbbi Malzeme
2.000 TL
0
2.000 TL
0
Evde Bakım
Limitsiz
0
YOK
YOK
Ambulans
Limitsiz
0
250 TL
0
Suni Uzuv ve Protez
5.000 TL
0
TBB
0
Evde Bakım Anlaşmalı Sağlık Kurumunda 7 gün ile sınırlıdır
Yoğun Bakım 45 gün ile sınırlıdır
Hastane Oda- Refakatçi 180 gün ile sınırlıdır
Fizik tedavi Teminatı 15 seans ile sınırlıdır
Anlaşmalı/Anlaşmasız Sağlık kurumunda anlaşmasız operatör ücreti TTB oranında ödenir.
ÖNEMLİ BİLGİ :
TTB Türk Tabipler Birliği'nin kısaltmasıdır.
Ayakta Tedavi  teminatları 2000 TL ile sınırlıdır.
Bu planda Eko Grubu Kurumlar Geçerlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder